Jesteś tu:Biskupczanie / Wspólnota Ziemi Biskupieckiej

Wspólnota Ziemi Biskupieckiej


Wstawiony przez admin 25 maj 2001

Biskupczanie

W poniedziałek 21.05.2001 roku odbyło się uroczyste spotkanie byłych biskupczan, mieszkających obecnie w Niemczech, Kanadzie i USA z władzami miasta Biskupiec, reprezentowanymi przez Burmistrza Biskupca - Antoniego Parfinowicza, zastępcę Burmistrza - Halinę Piotrkowską, Sekretarza Gminy - Elżbietę Banaszkiewicz i Przewodniczący Rady Miejskiej w Biskupcu - Jana Uzorko. Na spotkanie zostali zaproszeni także: Burmistrz Bisztynka - Ryszard Zduniuk, Wójt Kolna - Ryszard Flis, Przewodniczący Rady Miejskiej w Reszlu - Antoni Sadowski.

Na spotkaniu zostało wygłoszone przemówienie:
"Wielce Szanowny Panie Burmistrzu.
Szanowni Radni miasta i Gminy Biskupiec.
Szanowni Burmistrzowie i Radny miast i gmin regionu Biskupiec.
Drodzy Panie i Panowie, obywatele miasta Biskupiec, członkowie naszej "wspólnoty" Bischofsburger Heimatfreund.

W zastępstwie naszego nieodżałowanego Przyjaciela I rzecznika organizacji "Wspólnoty Ziemi Biskupieckiej" p. Franza Nikolai, zmarłego w sierpniu ub. roku, nagle dla nas nieoczekiwanie i za wcześnie, przekazuję Panu, Panie Burmistrzu w imieniu, obecnych na sali byłych mieszkańców tego miasta nasze serdeczne podziękowanie za przyjazne przyjęcie i serdeczne słowa powitania.

Przeżywamy głęboko w naszych sercach możliwość odwiedzenia naszego starego rodzinnego miasta Bischofsburg obecnie Biskupiec. Los tak chciał, że miasto jest dzisiaj Waszym miastem, ale łączy nas wspólne dziedzictwo i przewiązanie do tego miejsca.

Podróże do Biskupca są dla nas bardzo ważnym wydarzeniem. Było tych podroży -o ile dobrze pamiętam 6. Obecna to siódma z kolei, Motto tej podroży "Biskupczani jadą do Biskupca". Uczestniczą w niej również b. mieszkańcy zamieszkujący obecnie w Kanadzie, USA i innych krajach. To o czymś świadczy. Program pobytu został wszechstronnie przygotowana przez naszego organizatora p. Egberta Huhna z Lubeki.
Jesteśmy szczęśliwi, że po tylu latach możemy bez przeszkód odwiedzić nasze było miasto po 56 latach rozłąki. Stało się to możliwe: m.in. dzięki demokratycznym przemianom w Waszym kraju odpowiadającym europejskim standardom.

Towarzyszyć nam będzie w tych dniach wiele wspomnień. Tutaj bowiem w tym mieście wielu z nas przyszło na świat, przeżyło szczęśliwe dzieciństwo i młodość, ukończyło szkół:, ogólne i przysposobienia zawodowego, zawierało przyjaźnie i przeżywało swoją pierwszą miłość. To miasto jest dla wielu z nas swoją starą Ojczyzną, gdzie żyli nasi Ojcowie i nasi przyjaciele.

Spacer po mieście wywołuje u nas wiele wspomnień. Wiele z. nich - w miarę upływu lat pokrył mrok zapomnienia, a jednak odnajduje naszą drogę do szkoły, widzimy dobrze nam znane budynki szkolne. Stare budynki ocalałe z pożogi wojennej przywołują w naszej pamięci sąsiadów, kolegów i ludzi ,których tu codziennie spotykaliśmy zamieniając słowa z nimi.

Po półwieczu naszej zmiennej i tragicznej nieraz historii, nasze narody polski i niemiecki zbliżyły się ku sobie we wspólnej trosce o budowanie przyszłości. Czas obustronnie leczy rany po obu stronach. Pojednani między naszymi narodami zastąpione zostało oczekiwaną prze z nas obustronną przyjaźnią. Wyrasta nam już trzecia generacja po obu stronach wolna od uprzedzeń. Nasza generacja, która wiele w życiu przeszła , łączą wspólne losy, ponieważ były ofiarą nieludzkiej polityce przemocy.

Dzisiejsze nasze spotkanie odbywa się w duchu, przyjaźni. Chcę - w miarę, naszych możliwości poznać problemy związane z gospodarką wspomóc rozwój sztuki i kultury, dopomóc w wymianie naszej młodzieży co zapewne posłuży do lepszego zrozumienia.
Wspomnieć należy o wspólnie podjętych badaniach dotyczących naszej historii. Są one ważnym elementem rozwoju i utrzymania - poza naszymi grobami - przyjaźni i przyczynkiem dla zbudowania wspólnego domu w ramach Unii Europejskiej. We wspólnej walucie Euro widzimy przyszłość.

W dzisiejszej epoce nowoczesnych środków przekazu, próba przedstawienia historii miasta Biskupiec z polskiego punkt widzenia przez historyka pana Damiana Wołejszo oraz historiografia przedstawiona przez p. Heinricha Ellerta (rzecz jasną poprzez Internet ) jest inicjatywą godną poparcia i pochwały.

Pozwólcie mi wspomnieć o wielkim znaczeniu naszych prawie, regularnych odwiedzin Waszego miasta , bądź autokarami, lub mniejszymi pojazdami oraz przyjazdami prywatnymi. Przedsięwzięcia te zaowocowali organizacją rożnych transportów tzw, pomocnych dla miejscowego szpitala (leki i urządzenia medyczne) Domu Dziecka i innych ośrodków pomocy społecznej. Jesteśmy dumni z tego że nasza pomoc został za ważona i przyczyniła się do zawarcia nowych przyjaźni .

Pragnę zakończać cytatem :
"Duch człowieka stanowi decyduje o działaniu, który Bóg Wszechmogący szczęśni. Rozmawiamy rożnymi językami, ale nie nasze dusze"
W tym znaczeniu proszę Pana Burmistrza o przekazanie naszych pozdrowień Radom Miasta i Gmin, i za ich pośrednictwem mieszkańcom Biskupca i regionu"

Po spotkaniu z władzami miasta w ratuszu, goście udali się do restauracji Kaskada, gdzie czekał specjalnie przygotowany na tą uroczystość obiad. Na zakończenie dnia udali się na spotkanie z młodzieżą w biskupieckim Liceum Ogólnokształcącym.
Obejrzeli tam występy tańca oraz wysłuchali śpiewu szkolnego chóru. Młodzież za swoje występy została nagrodzona sprzętem sportowym.

Reklama

Tłumaczenia