Jesteś tu:Informacje / Gospodarka / Dostaną wodę lepszej jakości

Dostaną wodę lepszej jakości


Wstawiony przez admin 15 marzec 2008

Dostaną wodę lepszej jakości

W dniu 28 lutego br. wykonawca - Konsorcjum, którego Liderem jest Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Budownictwa Sp. z o.o. z Olsztyna zakończył prace przy inwestycji pn. "Budowa sieci wodociągowej w rejonie PÓŁNOC II ze stacją uzdatniania wody gmina Biskupiec". Komisja odbiorowa w dniu 5 marca br. dokonała technicznego odbioru zrealizowanej inwestycji i przekazała do eksploatacji Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Biskupcu:

- stację wodociągową o wydajności 2 300 m3/d
- sieć wodociągową o długości ponad 52,0 km
- przyłącze wodociągowe o długości 6,0 km
- przepompownie sieciowe 2 szt.

W dniu 7 marca br. odbyło się uroczyste uruchomienie nowo wybudowanej stacji wodociągowej. Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali: Burmistrz Biskupca Elżbieta Samorajczyk, Prezes PWiK Marek Świątek oraz Reprezentujący Konsorcjum inż. Tadeusz Orzoł. Uroczystość uświetniła obecność Księdza Prałata Wiesława Badury, który inwestycję poświęcił. Dzięki realizacji przedsięwzięcia 3 142 gospodarstwa domowe zostaną zaopatrzone w wodę lepszej jakości.

Źródło: biskupiec.pl

Reklama


Tłumaczenia