Jesteś tu:Informacje / Gospodarka / Stan realizacji inwestycji w październiku 2000

Stan realizacji inwestycji w październiku 2000


Wstawiony przez admin 11 listopad 2000

Zbliża się ku końcowi 2000 rok, w którym przyjętych zostało do realizacji wiele inwestycji. Stan ich realizacji w październiku 2000r. przedstawia się następująco...

Zbliża się ku końcowi 2000 rok, w którym przyjętych zostało do realizacji wiele inwestycji. Stan ich realizacji w październiku 2000r. przedstawia się następująco:

1. Budowa kanalizacji sanitarnej osiedla 40-lecia, wsi Rukławki i do Słonecznego Brzegu.
(inwestycja rozłożona była na 2 etapy: I - zrealizowany w 1999r, II do zrealizowania w 2000r. - kanalizacja sanitarna wsi Rukławki i do Słonecznego Brzegu Zakres rzeczowy obejmował wykonanie:
- 3 przepompowni
- rurociągi tłoczne 90-63mm: 3038m
- rurociągi grawitacyjne 200mm: 3007 m
Koszty realizacji drugiego etapu: 805.000PLN. Wykonawcą była firma "EKOMELBUD" S.A. w Mrągowie. Umowny termin przekazania do użytku ustalono na 31.12.2000r. Inwestycję odebrano i przekazano do eksploatacji 29.09.2000r. Realizacja tej inwestycji umożliwi przyłączenie do miejskiej sieci kanalizacyjnej 217 budynków na osiedlu domków jednorodzinnych 40-lecia, wsi Rukławki oraz przyłączenie budynków z kolonii Rukławek, wsi Najdymowo, Zakładów Produkcyjnych "STYROPOL", cegielni w Rukławkach oraz projektowanych obiektów "Polservisu" w miejscowości Najdymowo.

2. Gazyfikacja miasta.
Inwestycja rozpoczęta została w 1999r. i obejmuje budowę:
- gazociągu średniego ciśnienia z rur PE SDR o średnicach d-225/180/160/110/90/75/50/32/ o długości całkowitej 6208,8mb.
- przyłącza gazu średniego ciśnienia do kotłowni przy ul. Krynicznej, Pl. Wolności, Ludowej i Kopernika z rur PE o długości 294,0mb.
- 5 stacji redukcyjno-pomiarowych do w/w kotłowni
- instalacji niskiego ciśnienia do w/w kotłowni Planowane są następujące koszty w/w zakresu:
- gazociąg średniego ciśnienia 2.108.981,50zł.
- przyłącza do kotłowni 52.345,00zł.
- stacje redukcyjno-pomiarowe i instalacje niskiego ciśnienia Łącznie 350.000,00zł.
Łącznie - 2.511.326,50zŁ

W 2000 roku Gmina poniesie związane z tą inwestycją następujące wydatki:
- zakup materiałów 278.452zł
- gazociągi średniego ciśnienia 500.000zł
- przyłącze do kotłowni 34.548zł.
- stacje redukcyjno-pomiarowe i instalacje niskiego ciśnienia 350.000zł.
- odtworzenie nawierzchni ulic i chodników, zakup materiałów pomocniczych 100.000zł.
Łącznie do wydatkowania w 2000r. -1.263.000zł.

Zaawansowanie realizacji i inwestycji i:
- gazociąg średniego ciśnienia - wykonano 5700m tj .90%
- przyłącza do kotłowni - do wykonania 294,0m
- stacje redukcyjno-pomiarowe i instalacje niskiego ciśnienia - do wykonania: 5szt.

Planuje się wykonanie gazociągów średniego ciśnienia i przyłączy do kotłowni w terminie do 15 grudnia 2000r oraz budowę stacji redukcyjno-pomiarowych i instalacji niskiego ciśnienia w grudniu 2000r.

Wykonawcą inwestycji jest Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwa S.A. Oddział Zakład Gazowniczy w Olsztynie, za wyjątkiem stacji redukcyjno pomiarowych i instalacji niskiego ciśnienia, na co został ogłoszony przetarg w celu wyłonienia wykonawcy.
Gazociąg wysokiego ciśnienia doprowadzający gaz z Rybna do Biskupca jest przygotowywany na 7 listopada do przeprowadzenia prób ciśnieniowych, natomiast na 15 listopada zaplanowane jest zgłoszenie do odbioru. Stacja redukcyjno pomiarowa pierwszego stopnia została już wykonana, przeprowadzone zostały również pozytywne próby eksploatacyjne.

Biuletyn Informacji Publicznej

Reklama

Tłumaczenia