Jesteś tu:Informacje / Gospodarka / Gazociąg Rybno-Biskupiec

Gazociąg Rybno-Biskupiec


Wstawiony przez admin 15 grudzień 2000

W dniu 15 grudnia 2000 roku o godz. 12:00 odbyła się uroczystość związana z uruchomieniem: Gazociągu Rybno-Biskupiec, Stacji Redukcyjno-Pomiarowej l-go stopnia, sieci gazowej w mieście Biskupiec oraz pierwszej kotłowni gazowej przy ul. Krynicznej 7.
Przypomnijmy, że prasę związane z realizacją tej inwestycji rozpoczęły się 20 czerwca 2000 roku. Całkowite koszty realizacji inwestycji (poza gazociągiem wysokiego ciśnienia finansowanym w całości przez Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. w Warszawie) wyniosły 2 500 tyś. zł. Wydatki te są współfinansowane przez Gminę Biskupiec i PGNiG S.A. Oddział Zakład Gazowniczy w Olsztynie. Gmina Biskupiec wydatkuje na budowę gazociągu średniego ciśnienia i przyłączy do kotłowni 1 500 tyś. zł. Uroczyste oddanie do użytku całej sieci gazowej, z uruchomieniem pierwszej kotłowni na gaz ziemny przy ul. Krynicznej 7 odbyło się w dniu 15 grudnia 2000r. Pozostałe zmodernizowane kotłownie (olejowo-gazowe przy ul. Kopernika 5 i Ludowej 34) zostaną włączone do gazu do końca 2000 r.
W latach następnych planowane jest rozprowadzenie sieci gazowej, między innymi do budynków jednorodzinnych. W uroczystości uczestniczyli m.in. Wice wojewoda, Metropolita Warmiński, Posłowie i Senatorowie Ziemi Olsztyńskiej, przedstawiciele okolicznych samorządów, przedstawiciele Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. w Warszawie, GAZOPROJEKT-u Wrocław i GAZOMONTAŻ-u Wołomin, Zakładu Gazowniczego w Olsztynie. W trakcie uroczystości wygłosił przemówienie Burmistrz Biskupca, który powiedział m.in.:
"... Szanowni Państwo.

Chciałoby się powiedzieć, że Biskupiec od kiedy w 1395 roku otrzymał prawa miejskie czekał 605 lat na dzisiejszy dzień, który historia zapewne opisze tak:
15 grudnia 2000 roku uroczyście przekazano do użytku gazociąg wysokiego ciśnienia relacji Rybno-Biskupiec doprowadzający gaz ziemny do Biskupca wraz ze stacją redukcyjno-pomiarową l stopnia, siecią gazową średniego ciśnienia rozprowadzającą gaz w mieście. W tym też dniu zaczęła pracować pierwsza kotłownia osiedlowa zasilana gazem.

Pozwólcie Państwo, że w tym miejscu wrócę do roku 1991, gdyż już wtedy Gmina Biskupiec posiadała opracowaną przez Gazoprojekt Wrocław pierwszą Koncepcję Programową Gazyfikacji Miasta i Gminy Biskupiec co potwierdzało oczekiwania naszych mieszkańców zainteresowanych zgazyfikowaniem miasta. Przełom w tych dążeniach nastąpił w roku 1996 kiedy to przy pełnej akceptacji Rady Miejskiej II kadencji przystąpiono ponownie do opracowania Koncepcji Programowej Gazyfikacji. Ogromny wkład pracy projektantów na czele z Panią mgr inż. Haliną Sokół-prowadzącą projekt (którą dzisiaj gościmy i której serdecznie dziękuję) dał wymierny efekt w postaci uzgodnienia koncepcji przez Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo. Uzgodnienie to przewidywało docelową dostawę gazu dla miasta i gminy Biskupiec w ilości 10.000 nm3/h, - zaś w l etapie-1600 nm3/h. Ponadto określono w nim warunki realizacji i finansowania inwestycji.
Kolejnym ważnym momentem na drodze do dzisiejszego sukcesu było podjęcie na początku 1997 roku przez Radę Miejską II kadencji uchwały, w której określając kierunki działania Zarządu Miasta przyjęto do realizacji zadanie pn: gazyfikacja miasta i gminy Biskupiec.
Dla Zarządu Miasta, którym miałem przyjemność kierować zaczął się okres wytężonej pracy związanej z realizacją uchwały Rady. W tym miejscu pragnę podziękować Pani Halinie Piotrkowskiej, Panu Zygmuntowi Bielakowi, Panu Romanowi Kaliszukowi i Panu Mirosławowi Kamionce -członkom Zarządu Miasta ll-ej kadencji za wsparcie, gdyż bez ich pomocy i poparcia, nie byłoby tak szybkiego i skutecznego działania.

Jeszcze w grudniu 1997 roku Gmina Biskupiec podpisała porozumienie z Polskim Górnictwem Naftowym i Gazownictwem w Warszawie przy udziale Wojewody Olsztyńskiego o podjęciu wspólnych działań, w celu rozpoczęcia realizacji inwestycji w zakresie budowy gazociągu wysokiego ciśnienia wraz ze stacją redukcyjną, oraz sieci dystrybucyjnej w mieście Biskupiec. Był to niezwykle ważny etap naszych zmagań na drodze do osiągnięcia wytyczonego celu. Cały ten czas był z nami, pomagał nam, wielki zwolennik gazyfikacji Gminy Biskupiec i dobry duch tego przedsięwzięcia - mgr inż. Wojciech Jeżowski - ówczesny Dyrektor Zakładów Gazowniczych w Olsztynie, który od początku był przekonany, iż warto podjąć tak olbrzymi wysiłek organizacyjny i finansowy, po to by gaz w Biskupcu popłynął. Dziękuję Panu, Panie Dyrektorze.
Wreszcie nastąpił ten dzień, w którym po opracowaniu dokumentacji technicznej, uzyskaniu pozwolenia na budowę i spisaniu umów, zarówno przez Gminę, jak i przez Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo, przystąpiono do robót budowlanych. Było to 20 czerwca 2000 roku - rozpoczęto wtedy budowę sieci rozdzielczej średniego ciśnienia w mieście, a 3 lipca gazociągu wysokiego ciśnienia. W tym miejscu zwracam się do Pana Dyrektora Kazimierza Nowaka, który w trakcie pamiętnej narady roboczej w Biskupcu w dniu 23 maja 2000 roku, przed wejściem na plac budowy oficjalnie poinformował o nieodwołalnym przystąpieniu do realizacji inwestycji w 2000 roku przez PGNiG. Wtedy tak naprawdę po raz pierwszy odetchnęliśmy z ulgą, bo sukces był w zasięgu ręki. Dziękujemy Panu za to Dyrektorze.
W międzyczasie, wysiłkiem Gminy i eksploatatora systemów ciepłowniczych tj. firmy TERMO TECHNIKA z Olsztyna, przy wsparciu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska (w tym miejscu słowa podziękowania kieruję do Pani Prezes Bożeny Kądzieli, która od początku wspiera każde działanie inwestycyjne Gminy Biskupiec zmierzające do poprawy stanu naszego środowiska) w znacznej części zmodernizowaliśmy nasze kotłownie, zapewniając niezbędny odbiór gazu, udowadniając, że problemy można i należy rozwiązywać kompleksowo.

Nie udałoby się to bez akceptacji i kontynuacji przyjętych kierunków inwestowania przez obecną Radę Miejską. W tym miejscu kieruję słowa podziękowania do wszystkich radnych lll-ej kadencji. Chciałbym jednocześnie podziękować władzom samorządowym Gminy Sorkwity, które rozumiejąc wagę tej inwestycji dla obydwu Gmin, dokonały zmian w planie miejscowym zagospodarowania przestrzennego, umożliwiając przejście gazociągu wysokiego ciśnienia przez teren swojej Gminy.
Podsumowaniem niech będą słowa uznania skierowane do moich pracowników, którzy nie szczędzili sił i czasu wnosząc nieoceniony wkład w przygotowanie i realizację gazyfikacji miasta i gminy Biskupiec...

...Za moment po raz pierwszy u bram naszego miasta zapłonie znicz gazowy. W sieciach gazowych i instalacjach popłynie gaz ziemny - zasilając kotłownię przy ul. Krynicznej tańszym i ekologicznych paliwem. Do końca tego roku kotłownie przy ul. Kopernika i Ludowej również produkować będą ciepło na bazie gazu ziemnego. Liczę, że w niedługim czasie gaz popłynie w naszych domach, zakładach pracy, firmach i instytucjach. Jestem pewny, że nasz wspólny wysiłek będzie przynosił efekty przez wiele następnych lat, ku pożytkowi mieszkańców nie tylko Biskupca, ale i naszego pięknego regionu warmińsko-mazurskiego...".

Źródło: Biuletyn Informacyjny Urzędu Miejskiego w Biskupcu

Reklama


Tłumaczenia