Jesteś tu:Informacje / Gospodarka / Biskupieckie Zrzeszenie Producentów Mleka i Hodowców Bydła

Biskupieckie Zrzeszenie Producentów Mleka i Hodowców Bydła


Wstawiony przez admin 20 kwiecień 2001

Biskupieckie Zrzeszenie Producentów Mleka i Hodowców Bydła jest organizacją młodą, powstałą dzięki dużemu zaangażowaniu producentów mleka z gminy Biskupiec, oraz merytorycznej pomocy miejscowego Ośrodka Doradztwa Rolniczego.
Aktualnie Biskupieckie Zrzeszenie Producentów Mleka i Hodowców Bydła liczy 24 członków. Prezesem Zarządu Zrzeszenia jest Jan Heichel, który kieruje jego działalnością.

Członkowie Zrzeszenia gospodarują na powierzchni 1900 ha. Stanowi to 14,8 % ogólnej powierzchni gospodarstw indywidualnych w gminie Biskupiec (679 gospodarstw produkuje na 12 828 ha). W Zrzeszeniu przeważają gospodarstwa o powierzchni 40-50 ha użytków rolnych. Godne podkreślenia jest to, że wszystkie członkowskie gospodarstwa są większe niż średnia powierzchnia gospodarstwa w gminie, wynosząca 18,90 ha.

Członkowie Zrzeszenia produkują mleko od 535 krów. Sprzedaż mleka przez członków Zrzeszenia w 1999 r. wyniosła 1,9 mln. litrów, a w 2000 wzrosła do 2,3 mln. Na 24 gospodarstwa z gminy Biskupiec objęte oceną użytkowości mlecznej, 16 - to gospodarstwa członków Zrzeszenia. Średnia wydajność mleczna w Gminie za rok 1999 wyniosła 4867 litrów od krowy, zaś za rok 2000 już 5098 litrów. 10 gospodarstw Zrzeszenia uzyskało wydajność wyższą od średniej w Gminie. Najwyższą wydajność za 1999 r. uzyskał Jan Elert z Rzecka (6159 l.), natomiast za 2000 r. Jan Uzorko z Czerwonki (6483 l). W wyniku działalności zmierzającej do poprawy ekonomicznej sytuacji w gospodarstwach mleczarskich, gmina Biskupiec staje się znaczącą w produkcji mleka. Jednym z czynników wpływających na efektywność działania w Zrzeszeniu jest pomoc P.Z.D.R. Olsztyn z siedzibą w Biskupcu poprzez: dostosowanie tematyki pokazów i szkoleń do potrzeb producentów mleka, utworzenie siedziby Zrzeszenia w biurze Zespołu Doradztwa Rolniczego w Biskupcu, szkolenia wyjazdowe do wzorcowych obór, pomoc w badaniu zasobności gleb, pomoc w hurtowym zakupie środków produkcji, sporządzanie planów przedsięwzięć w celu uzyskania kredytów preferencyjnych, utworzenie w siedzibie doradztwa "banku informacji", członkowie Zrzeszenia zgłaszają oferty odnośnie sprzedaży i zakupów pasz objętościowych, inwentarza.

Z perspektywy 2-letniej współpracy Biskupieckiego Zrzeszenia Producentów Mleka i Hodowców Bydła z Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego, Samorządem Gminy, lekarzem Państwowej Inspekcji Weterynaryjnej, jak i współpracy między członkami Zrzeszenia wynika wniosek, że działanie w grupie stwarza szansę i zwiększa możliwości działania rolnikom z terenu gminy Biskupiec.
mgr inż.

Wanda Kępczyńska PZDR Olsztyn, gmina Biskupiec

Reklama

Tłumaczenia