Jesteś tu:Informacje / Gospodarka / Stopa bezrobocia przekracza przeciętną stopę bezrobocia w kraju

Stopa bezrobocia przekracza przeciętną stopę bezrobocia w kraju


Wstawiony przez admin 23 kwiecień 2001

Urząd Pracy Powiatu Olsztyńskiego Filia w Biskupcu informuje, że swoim zasięgiem działania obejmuje miasto i gminę Biskupiec, Jeziorany i Kolno. Liczba osób zarejestrowanych jako osoby bezrobotne i poszukujące pracy...

Urząd Pracy Powiatu Olsztyńskiego Filia w Biskupcu informuje, że swoim zasięgiem działania obejmuje miasto i gminę Biskupiec, Jeziorany i Kolno.

Liczba osób zarejestrowanych jako osoby bezrobotne i poszukujące pracy:

Miejscowość XII/2000 I/2001 II/2001
Miasto Biskupiec 794 857 896
Gmina Biskupiec 891 954 988
Razem powyższe 1685 1811 1884
Miasto Jeziorany 259 278 274
Gmina Jeziorany 460 519 533
Razem powyższe 719 797 807
Gmina Kolno 354 367 378
Ogółem Rejon 2758 2975 3069

W związku z tym, że stopa bezrobocia przekracza przeciętną stopę bezrobocia w kraju - od dnia 01.01.2001 r. przysługuje dla osób uprawnionych:
- 12 - miesięczny okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych
- 160 % zasiłku przedemerytalnego, jeżeli stosunek pracy lub stosunek służbowy został rozwiązany z przyczyn dotyczących zakładu pracy.

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 20 z dnia 2000r. wszystkie gminy powiatu olsztyńskiego zostały zaliczone do gmin zagrożonych szczególnie wysokim bezrobociem strukturalnym. W gminach tych od dnia 01.01.2001 r. mają zastosowanie następujące instrumenty ekonomiczno-finansowe oraz preferencje:

- bezrobotnemu, który po utracie statusu absolwenta, w ciągu 6 miesięcy podjął dalszą naukę w szkole ponadpodstawowej dla dorosłych, powiatowy urząd pracy, na wniosek bezrobotnego, przyznaje stypendium w wysokości 60% kwoty zasiłku dla bezrobotnych, wypłacane przez okres 12 miesięcy.
- podwyższone o 20% kwoty ulg uczniowskich, przysługujące osobom fizycznym, prowadzącym działalność gospodarczą w oparciu o ustawę: o podatku dochodowym od osób fizycznych i o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne,
- zwiększone odpisy amortyzacyjne - stawki amortyzacyjne można podwyższyć przy zastosowaniu współczynników nie wyższych niż 3, dokonując obliczenia odpisów amortyzacyjnych.
- zwiększenie stanu zatrudnienia, nie więcej niż o trzech pracowników dla osób prowadzących działalność gospodarczą w oparciu o ustawę o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Pracy w Biskupcu, ul. Niepodległości 3 (tel. 715 24 45).

Źródło: Biuletyn Informacyjny Urzędu Miejskiego w Biskupcu

Reklama

Tłumaczenia