Jesteś tu:Informacje / Inne / W Czerwonce zbierają makulaturę

W Czerwonce zbierają makulaturę


Wstawiony przez admin 29 kwiecień 2001

Klub Ekologiczny "Żabcia" działający przy Szkole Podstawowej w Czerwonce ogłosił Wiosenną Akcję "Zbiórka Makulatury". Do akcji przystąpiły wszystkie klasy ze swymi wychowawcami i rodzicami, przedszkolacy z Przedszkola Samorządowego, Biblioteka Publiczna, Urząd Pocztowy, sklep p.W.i B. Sobieszczańskich, sekretariat szkoły, sam pan Dyrektor K. Berg i chętni mieszkańcy Czerwonki, którzy porządkowali swe mieszkania wiosną.

Efektem wspólnego przedsięwzięcia były zebranie 3 ton makulatury, które odebrała firma "WISTA" z Biskupca, a Klub Ekologiczny zarobił 300 zł na nagrody dla uczestników i dalszą działalność ekologiczną. W trakcie trwania akcji, Klub nawiązał kontakt z Fundacją "Nasza Ziemia" z Warszawy, która poparła naszą inicjatywę i przeznaczyła na pamiątkę książki z ekologicznego papieru. W szkole zorganizowano spotkanie z leśnikiem z Nadleśnictwa Wipsowo "Las i papier". Gazeta Olsztyńska i jej czytelnicy poparli nasze działanie. Dzieci obejrzały filmy na temat odpadów i ekologicznego, nowoczesnego trybu życia. Powstało wiele prac plastycznych, ciekawych dyskusji, wniosków. Młodzież jest dumna, bo "uratowała swoją akcją" 45 6-cio metrowych sosen, które rosną 20 lat (wg danych RCEE w Białymstoku). Budzenie świadomości ekologicznej wśród mieszkańców było nadrzędnym celem akcji, zawartym w opracowanym wcześniej regulaminie.

Uroczyste podsumowanie akcji nastąpiło 23.04.2001 r., na którym byli obecni: Wizytator KO w Olsztynie mgr K. Ziemak, Radni Czerwonki i właściciel "WISTY" - p. Witkowski. Nagrody ufundowali: GFOŚiGW w Biskupcu, OCEE w Olsztynie, Fundacja "Nasza Ziemia" z Warszawy, R. i M. Bartycha, Z. Kotwasiński, supermarket HIT Olsztyn, K. Bekieszczuk.
Wszystkim serdecznie dziękujemy.

Z ekologicznym pozdrowieniem Klub Eko "Żabcia"
mgr B. Koczkodon

Reklama


Tłumaczenia