Jesteś tu:Informacje / Inne / Rusza gazociąg do Biskupca - I etap gazyfikacji miasta i gminy.

Rusza gazociąg do Biskupca - I etap gazyfikacji miasta i gminy.


Wstawiony przez admin 30 sierpień 2000

Trwające od 1996 roku starania władz Biskupca o doprowadzenie gazu ziemnego do miasta dobiegły końca. Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. w Warszawie, na mocy porozumienia z dnia 16 grudnia 1997 roku podpisanego z Gminą Biskupiec, doprowadzi gazociąg wysokiego ciśnienia z Rybna do Biskupca (długość 17,5 km). Rurociąg wysokiego ciśnienia kończyć się będzie w okolicach zjazdu drogi E-16 do Biskupca, stacją redukcyjną I-go stopnia. Koszty inwestycji sfinansowane będą w całości przez PGNiG S.A. i wyniosą około 15 mln zł. Roboty przeprowadzone zostaną w terminie: od lipca do końca listopada 2000 roku.

Równolegle, także na mocy umowy z dnia 23 maja 2000 roku o przyłączenie do sieci gazowej, PGNiG S.A. Oddział Zakład Gazowniczy w Olsztynie przystąpi do realizacji gazociągu średniego ciśnienia w Biskupcu o długości 6208,8 mb. Gazociąg średniego ciśnienia początek swój będzie miał na stacji redukcyjnej I-go stopnia i przebiegać będzie wzdłuż następujących ulic: Myśliwska, Mickiewicza, Kopernika, Poznańska, Gdańska, Szopena, Ogrodowa, 1-go Maja, Pionierów, Szpitalna, Warszawska, Wojska Polskiego, Ludowa, Plażowa, Lazurowa, Liszewskiego, Śmiała. Koszty realizacji inwestycji w formie opłaty przyłączeniowej wyniosą 531 tys. zł, a prace trwać będą od 19 czerwca do końca listopada 2000 roku. W latach następnych planowane jest rozprowadzenie sieci gazowej między innymi do budynków jednorodzinnych.
Gmina Biskupiec jest w pełni przygotowana do realizacji powyższej inwestycji: posiada wykonaną i zatwierdzoną pełną dokumentację techniczną na sieć gazociągową (pozwolenie na budowę); zakupione zostały podstawowe materiały do budowy gazociągu średniego ciśnienia w mieście (wartość 960 000 zł); zabezpieczono środki finansowe niezbędne do sfinansowania umowy przyłączeniowej w ramach tej inwestycji. Całkowity koszt tegorocznego zakresu robót wyniesie 2 110 000 zł. Ponadto do odbioru gazu przygotowane są zmodernizowane kotłownie przy ulicach: Kopernika, Plac Wolności, Syreny, Ludowa, zasilające w ciepło 70 % miasta.

Biuletyn Informacji Publicznej

Reklama

Tłumaczenia