Jesteś tu:Informacje / Inne / Służba zdrowia - statystyki

Służba zdrowia - statystyki


Wstawiony przez admin 16 wrzesień 2000

Według danych Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego w Olsztynie na 31.12.1998 r. w gminie Biskupiec zatrudnionych było 59 lekarzy (w tym 58 w mieście), 5 lekarzy stomatologów (wszyscy w mieście), 169 pielęgniarek (168 w mieście) i 32 położne (wszystkie w mieście). Wskaźniki ilości personelu medycznego przypadającego na 10 tyś. mieszkańców sytuują gminę znacznie lepiej niż przeciętne wskaźniki dla całego byłego województwa olsztyńskiego i dla gmin miejsko-wiejskich tego województwa (z wyjątkiem wskaźnika ilości dentystów na 10 tyś. mieszkańców).

Podstawowa opieka zdrowotna

W przechodzącej głęboką reformę strukturalną służbie zdrowia, podstawową opiekę zdrowotną na terenie gminy sprawują obecnie cztery niepubliczne przychodnie:
- Niepubliczna Przychodnia Rodzinna "Eskulap" w Biskupcu,
- Niepubliczna Przychodnia Ogólna "Medyk",
- Niepubliczna Poradnia Stomatologiczna "Eurodent" w Biskupcu,
- Niepubliczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej im. Karoliny Jastrzęskiej
w Biskupcu.

Te cztery zakłady, obejmujące zasięgiem działania zarówno całą gminę (miasto i wieś), jak i świadczące usługi medyczne dla mieszkańców ościennych gmin spotykają się z konkurencją wielu lekarzy praktykujących w Biskupcu prywatnie.

Przychodnia "Eskulap" jest przychodnią rodzinną zatrudniającą 5 lekarzy i 18 pielęgniarek. "Eskulap" obejmuje opieką około 6 000 pacjentów, co w ocenie właściciela stanowi za małą ilość. Ten mankament wynika z wcześniejszego podziału przychodni na ogólną i pediatryczną oraz z przekonania rodziców, że dzieci należy leczyć u pediatry, a dorosłych u internisty. Występuje też element konkurencji w staraniach o pacjenta.

Przychodnia dzierżawi pomieszczenia, w których funkcjonuje. Nie do końca ustalony ich stan prawny przeszkadza w regulacji stanu ich własności. Utrudnia to funkcjonowanie przychodni, między innymi racjonalne wykorzystanie dzierżawionej powierzchni (około 200 m2), z której połowa mogłaby być wykorzystywana bardziej efektywnie. Sprzęt medyczny przychodni (m.in. EKG) jest w dużej części własnością prywatną; w pewnej części dzierżawa z jego użytkowania odprowadzana jest do ZOZ. Potrzeby w zakresie wyposażenia to: sieć komputerowa, aparat USG, wyposażenie Gabinetu Rehabilitacji i Fizykoterapii lub Oddziału Korekcji Wad Postawy.

Poradnia "Medyk" zatrudnia 9 lekarzy i 9 pielęgniarek posiadając 5 gabinetów lekarskich, 1 gabinet zabiegowy, pomieszczenie dla pielęgniarek środowiskowych i inne pomieszczenia pomocnicze. Ponadto, w Wiejskim Ośrodku Zdrowia w Kobułtach ma gabinet lekarski, gabinet pediatryczny, punkt szczepień oraz pomieszczenia pomocnicze. Przychodnia "Medyk" obsługuje pacjentów z terenu sąsiednich czterech gmin. Potrzebny jest dla tej przychodni aparat EKG.

Poradnia stomatologiczna "Eurodent" zatrudnia 3 lekarzy i 3 asystentki. Na poradnię przypada 11 tyś. pacjentów. Poradnia dzierżawi 85 m2 w dawnej poradni stomatologicznej. Budynek wymaga remontu i modernizacji. Poradnia korzysta również z gabinetów dentystycznych w szkołach podstawowych. Spodziewana zmiana przepisów co do wymaganych norm wyposażenia gabinetów dentystycznych oraz obciążenie poradni prowadzeniem gabinetów szkolnych bardzo utrudni jej egzystencję.

Niepubliczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej im. K. Jastrzęskiej funkcjonujący od 1.01.2000 r. zatrudnia 2 lekarzy w pełnym wymiarze godzin oraz 2 lekarzy pracujących na pół etatu o specjalnościach: internista, pediatra i reumatolog. Lekarzem - konsultantem współpracującym z Zakładem jest ortopeda ze specjalizacją chirurgia dziecięca. Zakład zatrudnia również 3 pielęgniarki oraz 1 położną. Opiece podlegają głównie pacjenci z terenu gminy Biskupiec, ale również z ościennych gmin. Zakład dzierżawi pomieszczenia o powierzchni około 150 m2 od osoby fizycznej.

Reklama


Tłumaczenia