Jesteś tu:Informacje / Inne / Biblioteka Publiczna - dane statystyczne

Biblioteka Publiczna - dane statystyczne


Wstawiony przez admin 27 wrzesień 2000

Miejska Biblioteka Publiczna w Biskupcu posiada jedną filię i 7 punktów bibliotecznych na terenie gminy. Jej księgozbiór na przestrzeni lat 1995 - 1998 uległ zmniejszeniu z 87 tyś. woluminów do 81 tyś., przede wszystkim kosztem księgozbiorów na wsiach; księgozbiór biblioteki w mieście utrzymuje się na poziomie 61 tyś. woluminów. Ta liczba książek sytuuje gminę powyżej średniej liczby książek na 1000 mieszkańców w gminach miejsko-wiejskich byłego województwa olsztyńskiego (średnia dla gmin miejsko-wiejskich wynosi 3 911, gdy w gminie Biskupiec osiąga 3 992 woluminów) i powyżej średniej dla całego byłego województwa (3 710 woluminów / 1000 mieszkańców).
Ilość wypożyczeń książek jest jednak mniejsza niż przeciętne wskaźniki dla byłego województwa olsztyńskiego i kształtują się jak przedstawiono poniżej:

Wyszczególnienie (Liczba książek na 1 czytelnika)

  • Na terenach wiejskich gminy Biskupiec - 19
  • w mieście Biskupiec - 18
  • w byłym województwie olsztyńskim - 20
  • w gminach miejsko-wiejskich byłego województwa olszt - 22

W porównaniu z rokiem 1995 ilość wypożyczeń w gminie spadła. Spadek ten jest spowodowany głównie zmniejszeniem liczby wypożyczeń na wsi.
Na terenie miasta działa również Biblioteka Pedagogiczna (wojewódzka).

Inne placówki i instytucje kultury na terenie gminy

W mieście Biskupiec działa prywatna telewizja kablowa. Jest to jedyna komercyjna instytucja działająca na polu kultury w gminie.
Trzykrotnie próbowano uruchomić wydawanie lokalnego periodyku prasowego. Obecnie w gminie ukazuje się jedynie Biuletyn Informacyjny Urzędu Gminy (raz na miesiąc). Dającą się zauważyć aktywność przejawia Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Mniejszości Niemieckiej na Warmii i Mazurach.

Etykietowanie

Reklama

Tłumaczenia