Jesteś tu:Informacje / Inne / Ćwierć miliona euro na renowację warmińskich kapliczek

Ćwierć miliona euro na renowację warmińskich kapliczek


Wstawiony przez admin 26 listopad 2008

Rusza projekt renowacji warmińskich kapliczek przydrożnych, na który powiat olsztyński dostał w lipcu 100 tysięcy euro od Niemieckiej Fundacji Ochrony Środowiska (DBU). Do 2010 roku świetność odzyska 40 symboli krajobrazu warmińskiego. Na razie są typowane. W latach 2003-2007 olsztyńskie starostwo zrealizowało projekt "Ratujemy kapliczki warmińskie". – We współpracy z gminami i przy aktywnym udziale mieszkańców oraz instytucji lokalnych udało się wyremontować kilkadziesiąt kapliczek, które popadały w ruinę – mówi Andrzej Szeniawski wicestarosta olsztyński. – Nie chcieliśmy na tym poprzestać, stąd pomysł na kolejny, bardziej innowacyjny projekt.

Teraz wybierają

Niedawno w starostwie gościł dr Ulrich Schaaf, członek zarządu niemieckiego Stowarzyszenia na Rzecz Zachowania Dziedzictwa Kulturowego. To właśnie stowarzyszenie w imieniu powiatu złożyło do DBU wniosek, a teraz będzie koordynowało prace konserwatorskie. – Zgodnie z harmonogramem do 2010 roku odnowimy te kapliczki, które uległy dewastacji w wyniku oddziaływań środowiskowych, np. są na nich pęknięcia od drgań spowodowanych ruchem drogowym – mówi Ulrich Schaaf. Do końca listopada spośród 200 kapliczek zgłoszonych przez gminy specjaliści wybiorą 40 do renowacji. – Oprócz skutków oddziaływań środowiskowych ważna będzie różnorodność architektoniczna oraz usytuowanie obiektów na gruncie publicznym, a nie prywatnym, bo takich inwestycji DBU nie finansuje – zastrzega Schaaf. Do wiosny przyszłego roku fachowcy przyjrzą się kondycji wybranych kapliczek, a z początkiem sezonu budowlanego ruszą prace renowacyjne. – W 2009 roku powinniśmy uporać się z połową wytypowanych kapliczek, resztę wyremontujemy w kolejnym roku – dodaje Schaaf.

Razem zmierzą się z dziedzictwem

W ocenie władz powiatu innowacyjność projektu polega na czymś więcej niż na renowacji kapliczek pod okiem fachowców. – W projekcie wezmą udział mieszkańcy wsi oraz miejscowi historycy, konserwatorzy zabytków i architekci krajobrazu, a to buduje poczucie integracji społecznej wobec otaczającego nas dziedzictwa kulturowego – tłumaczy Andrzej Szeniawski. Budżet projektu wynosi 250 tysięcy euro. Z DBU pochodzi 100 tys., a wkład własny powiatu i gmin to pozostałe 150 tys. euro. Szacunkowy koszt renowacji jednej kapliczki wyniesie około 15 tys. zł. Partnerami projektu będą m.in. Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków, Stowarzyszenie „Borussia”, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski oraz Regionalny Ośrodek Badania i Dokumentacji Zabytków w Olsztynie.

Radosław Paździorko. Przegląd Warmiński nr 11(18) 11/2008. Starostwo Powiatowe w Olsztynie.

Reklama

Tłumaczenia