Jesteś tu:Informacje / Inne / Nowy patron szkoły

Nowy patron szkoły


Wstawiony przez admin 30 maj 2010

Jan Paweł II nowym patronem szkoły w Biskupcu

Piątek 28 maja 2010r. był ważnym dniem dla uczniów, nauczycieli i wszystkich przyjaciół Katolickiego Gimnazjum Społecznego i Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego w Biskupcu. Tego dnia szkoły przyjęły imię wybitnego człowieka, zajmującego szczególne miejsce w sercach wszystkich Polaków, Jana Pawła II.

Uczestnicy uroczystości zebrali się przed budynkiem szkoły, skąd prowadzeni przez poczet sztandarowy, przeszli do kościoła św. Jana. W trakcie Mszy Świętej, którą prowadził ks. Arcybiskup Wojciech Ziemba, został poświęcony i przekazany pocztowi sztandar. Ksiądz Wiesław Badura, prezes Stowarzyszenia Wspierania i Rozwoju Oświaty „ŻAK”, odczytał akt nadania szkołom imienia, po czym nastąpiło ślubowanie uczniów.

Po Mszy Świętej i części oficjalnej przyszedł czas na występ artystyczny, przygotowany przez społeczność uczniowską obydwu szkół. Słowo i pieśń wzbogaciła prezentacja multimedialna, ukazująca życie i działalność Jana Pawła II .

Uroczystość zaszczyciło swoją obecnością grono ważnych osobistości. Byli to między innymi: Metropolita Warmiński Arcybiskup Wojciech Ziemba, Wiceminister Edukacji Narodowej Zbigniew Włodkowski, przedstawiciel Rządu RP w terenie Wicewojewoda Jan Maścianica, Przewodniczący Sejmiku Województwa Julian Osiecki, Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty Małgorzata Bogdanowicz-Bartnikowska oraz Burmistrz Biskupca Elżbieta Samorajczyk.

Wicewojewoda Warmińsko-Mazurski Jan Maścianica odznaczył Złotym Krzyżem Zasługi, przyznanym przez Prezydenta RP, pierwszego Prezesa Stowarzyszenia "Żak" Kazimierza Łastowskiego, a także obecnego Prezesa ks. Wiesława Badurę, zaś Przewodniczący Sejmiku Województwa Julian Osiecki wręczył Dyrektor Szkoły Małgorzacie Podlińskiej Odznakę Honorową za Zasługi dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Zaproszonych gości i przyjaciół szkół obdarowano, przyznanymi przez Stowarzyszenie Wspierania i Rozwoju Oświaty, statuetkami "Żaczka".

Po wręczeniu statuetek i poświęceniu tablicy pamiątkowej przez ks. Arcybiskupa Wojciecha Ziembę, wszyscy zebrani udali się na teren szkoły, gdzie nastąpiło odsłonięcie urzędowych tablic z nowymi nazwami, uwzględniającymi imię Patrona. Zaproszeni goście mieli również możliwość zwiedzenia sal lekcyjnych, w których przygotowane były różnorodne prezentacje i wystawy książek na temat Jana Pawła II oraz obejrzenia prac plastycznych utalentowanych uczniów. Dzięki pomocy rodziców uruchomiono kawiarenkę z gorącymi napojami i ciastem, a w auli przygotowano uroczysty obiad.

Reklama


Tłumaczenia