Jesteś tu:Informacje / Kultura i rozrywka / Mój Dom

Mój Dom


Wstawiony przez admin 14 maj 2003

Wernisaż "Mój Dom"

„Sukcesy osób z niepełnosprawnością intelektualną są zazwyczaj zauważane tylko przez najbliższych i tych , którzy z nimi pracują. Rzadko są dostrzegane i honorowane publicznie . Tymczasem prawdziwe przeżywanie sukcesu zwłaszcza w wymiarach społecznych, wymaga szerszego audytorium” – okazją taką stał się dzień 12 maja, w którym na wernisażu pt.: „Mój Dom” w Biskupieckim Domu Kultury została zaprezentowana twórczość uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Biskupcu w ramach Europejskiego Roku Osób Niepełnosprawnych i Biskupieckich Dni Rodziny.

– Większość pokazanych prac jest od początku do końca samodzielna. Uczestnicy warsztatów zaprezentowali różną technikę wykonania m.in.: batik (technika malowania na materiale), ceramikę, rzeźbę w drewnie, malarstwo sztalugowe i na szkle. Zostały przedstawione też inne możliwości osób niesprawnych intelektualnie jak: wokalne, instrumentalne i kulinarne.

Prezentując możliwości naszych podopiecznych chcemy wpłynąć na zmianę negatywnych postaw wobec osób z niepełnosprawnością intelektualną. Mają one ogromne możliwości, jeśli tylko da się im szansę. Taką szansę stwarzają m.in.: wyjście z izolacji, tworzenie placówek dla ich potrzeb i wieku a także kontakty ze zdrowymi rówieśnikami – mówi Jadwiga Marzjan – przewodnicząca zarządu Koła. Wystawa będzie czynna od 12.05 do 30.05.2003 roku.

Damian Wołejszo

Reklama

Tłumaczenia