Jesteś tu:Informacje / Styl życia / Jeszcze raz o ekologii

Jeszcze raz o ekologii


Wstawiony przez admin 22 czerwuec 2001

W dniu 20 kwietnia 2001 roku w Szkole Podstawowej Nr 3 w Biskupcu obchodzono Święto Ziemi - imprezę zorganizowaną przez opiekunów koła ekologicznego: T. Świątek, H. Szkop, H. Pijewską i K. Archutowską. Gościem honorowym była wizytator Kuratorium Oświaty w Olsztynie.
Obchody rozpoczęto od przemarszu ulicami miasta. Wszyscy uczniowie wraz z wychowawcami w towarzystwie gości i dyrektora szkoły - E. Niewęgłowskiej przemierzali wytyczoną trasę, niosąc przygotowane wcześniej transparenty z hasłami nawołującymi do ochrony przyrody, a także instrumenty muzyczne wykonane głównie z surowców wtórnych. Dzieci śpiewały piosenki, a członkowie Koła Ekologicznego wręczali przechodniom własnoręcznie wykonane pamiątkowe listki.

Po powrocie do szkoły rozpoczęła się realizacja zadań:
Klasy czwarte - wycieczka do oczyszczalni ścieków, pogadanka na temat sposobów oszczędzania wody oraz napisanie wierszyka na cześć wody.
Klasy piąte - wykonanie zdjęcia fragmentu przyrody najtańszym aparatem, czyli tekturową ramką oraz wyrażenie piękna przyrody dowolną formą ekspresji.
Klasy szóste - spacer w poszukiwaniu wyjątkowego drzewa, prowadzenie wnikliwej obserwacji i badań oraz napisanie wierszyka na cześć swojego drzewa.

Uczniowie klas młodszych mięli możliwość wykazania się sprawnością fizyczną i umiejętnością współpracy w grupie, uczestnicząc w konkurencjach budowania studni z elementów, przenoszenie na odległość kubków z wodą. Wszyscy mogli uczestniczyć w quizie ekologicznym oraz wielu innych imprezach.

Za ogromne zaangażowanie, docenione zostały wszystkie klasy, które otrzymały nagrody ufundowane przez Radę Rodziców.
Głównym celem obchodów tego święta było uwrażliwienie dzieci na uroki otaczającej przyrody w bezpośrednim kontakcie z nią, jak również wskazywanie drogi właściwego zachowania i postępowania - forma zabawy jest chyba najlepszą formą, dlatego też gratulujemy pomysłu i życzymy kontynuacji...

"Żabcia" bierze udział w Akcji Sprzątania Warmii i Mazur.
Kolejne informacje dotyczące działalności Klubu Ekologicznego "Żabcia", które przekazała opiekunka klubu - Pani Brygida Koczkodon.
11-13 maja 2001r. to dni Sprzątania Warmii i Mazur pod patronatem marszałka województwa Andrzeja Ryńskiego.
Klub Ekologiczny "Żabcia" działający przy SP Czerwonka przyłączył się do tej akcji. 11 maja, po południu, dwudziestu członków klubu (uczniowie klas I-III) sprzątnęło teren parku wiejskiego i boiska. Zebrano 1 wór, ok. 40 kg śmieci i 50 szt. puszek aluminiowych. Śmieci wywiozła Firma EKO, a puszki zostały przekazane na szkolną zbiórkę złomu aluminiowego, którą w szkole prowadzi A. Radziszewska. Dochód ze zbiórki przeznaczy się na zakup książek do biblioteki szkolnej. Po pracy były kiełbaski z grila i lody. Dyrektor szkoły K. Berg podziękował uczniom i udzielił pochwały na apelu szkolnym.

PODZIĘKOWANIE
Klub Eko "Żabcia" dziękuje serdecznie p. Janowi Ciechackiemu - sołtysowi wsi Czerwonka za poparcie i udział w eko akcji "Sprzątanie Ziemi Czerwońskiej".

Źródło: Biuletyn Informacyjny Urzędu Miejskiego w Biskupcu

Reklama

Tłumaczenia