Jesteś tu:Informacje / Styl życia / Liceum w finale ogólnopolskiego konkursu "Super Szkoła 2001"

Liceum w finale ogólnopolskiego konkursu "Super Szkoła 2001"


Wstawiony przez admin 11 październik 2001

Nie wszyscy wiedzą, że biskupieckim LO kształci się ponad 1000 uczniów z Biskupca, Jezioran, Kolna, Bisztynka, Dźwierzut i innych miejscowości. Szkoła zatrudnia 56 nauczycieli, z których aż 36 ukończyło studia podyplomowe, zaś 19 - uzyskało specjalizację zawodową I lub II stopnia. Tytuł nauczycieli dyplomowanych posiadają 4 osoby. Dokumenty w celu uzyskania kolejnych stopni zawodowych złożyło 34 nauczycieli.

O tym, że mury tej placówki opuszcza młodzież, dobrze przygotowana do dalszej nauki, niech świadczy stale rosnący odsetek absolwentów przyjętych na studia wyższe:
- w roku 1999 - 79 % maturzystów
- w roku 2000 - 81 % maturzystów

Szkoła poszczycić się może uczniami, którzy w przeciągu ostatnich lat zajmowali wysokie lokaty w wielu różnych olimpiadach przedmiotowych, konkursach wiedzy z różnorodnych dziedzin i zawodach sportowych, szczebla wojewódzkiego, regionalnego i centralnego.
Nie brakuje osiągnięć w przeglądach artystycznych, teatralnych, recytatorskich, plastycznych i muzycznych.

Na uwagę zasługują także ciekawe i wartościowe inicjatywy młodzieży i wychowawców. Powstał i prężnie działa Szkolny Klub Europejski "16" , który w listopadzie 2000 roku zorganizował I Młodzieżowe Spotkania z Unią Europejską, w trakcie których szkoła gościła delegacje szkół średnich z Łodzi, Olsztyna , Olsztynka i innych miast. Nie zabrakło również znamienitych gości, wśród których byli między innymi: Poseł RP D. Ciborowska, prof. Z. Puchajda- pełnomocnik Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego ds. Integracji Europejskiej.

Ponadto jednym z ważnych elementów działalności szkoły jest tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi różnorodnych i ciekawych form z zakresu profilaktyki i edukacji uzależnień, oraz inicjowanie niekonwencjonalnych rozwiązań, ukierunkowanych na pomoc uczniom w pokonywaniu trudności i problemów. Odzwierciedleniem nowatorskich form pracy szkoły jest między innymi przewidziany do realizacji Program Rówieśniczych Doradców Młodzieżowych w ramach którego, rozpoczął działalność Zespół Konsultacyjny Młodzieżowych Liderów ds. Profilaktyki Uzależnień (Młodzieżowa Grupa Wsparcia). Podjęta przez szkołę inicjatywa wzbudza szacunek i zaufanie do tej instytucji, zmierza
w kierunku budowania szkoły wysokiej jakości, w której uczeń i jego rodzina znajdzie oparcie, zrozumienie i pomoc w sytuacjach zagrożenia.
Nie będzie przesady w sformułowaniu, iż LO w Biskupcu, zmierza od sukcesu do sukcesu.

W 1998 roku, w rankingu Kuratorium Oświaty na najlepszą szkołę średnią województwa olsztyńskiego, LO zajęło I miejsce. W roku 2000 "Gazeta Olsztyńska" prowadziła plebiscyt na najlepszą szkołę województwa warmińsko-mazurskiego. Tym razem LO plasuje się na
II miejscu.

Początek roku 2001 niesie za sobą kolejne wyróżnienie placówki. Spośród 300 szkół średnich-to właśnie przedstawiciele LO w Biskupcu zostali zaproszeni do udziału w Konferencji Młodzieży i Nauczycieli Szkół Średnich w Warszawie pn. "Szanse edukacyjne w XXI wieku".
Zwycięsko wyszło również LO z rywalizacji w konkursie dotyczącym "Pracowni internetowej w każdej szkole". Nagrodą będzie 15 zestawów komputerowych, oraz 4 zestawy komputerowe w ramach tworzenia "Multimedialnego Centrum Informacji".

Ale na tym nie koniec!
W tym roku z inicjatywy samorządu uczniowskiego, LO wzięło udział w ogólnopolskim konkursie organizowanym przez gazetę "Super Express" pt. "Super Szkoła 2001", nad którym patronat objął marszałek Sejmu RP Maciej Płażyński, zaś merytoryczną opiekę sprawowało Ministerstwo Edukacji Narodowej, a patronem medialnym została ogólnopolska stacja radia RMF FM. Celem konkursu było promowanie szkół dobrych, kształcących na wysokim poziomie, ale również wykazujących troskę o harmonijny rozwój psychiczny i fizyczny ucznia.
LO Biskupiec, w kategorii szkół średnich, przeszło pomyślnie I, a następnie II etap tego konkursu i znalazło się w ścisłym finale centralnym, wraz z dwiema innymi szkołami tj.:
- LO im. Cz. Tańskiego w Puszczu Mariańskim, woj. łódzkie
- Zespół Szkół Leśnych w Białowieży, woj. podlaskie
o czym dowiedzieliśmy się 4 września 2001 roku.

Konkurs ten przeznaczony był dla samorządowych szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich, spośród których wyłoniono finalistów- 18 szkół publicznych.

Sukces Liceum Ogólnokształcącego im. Komisji Edukacji Narodowej w Biskupcu jest tym większy, że zakwalifikowała się do finału centralnego jako jedyna szkoła z województwa warmińsko-mazurskiego.

W finale konkursu szkołę prezentować będzie 3 - osobowa delegacja w skład której wejdą: przedstawiciel dyrekcji, przedstawiciel uczniów i przedstawiciel Szkolnej Rady Rodziców.

Bez wątpienia sukcesy te są wynikiem dobrej współpracy i dużego zaangażowania dyrekcji, nauczycieli, rodziców, uczniów, gminnych i powiatowych władz samorządowych i innych podmiotów z najbliższego otoczenia.

Źródło: Biuletyn Informacyjny Urzędu Miejskiego w Biskupcu

Reklama

Tłumaczenia