Jesteś tu:Informacje

Informacje


Biskupiec informacje. Aktualności i wydarzenia

Rada, Zarząd, Burmistrz informują

2000-10-05  

Od czerwca 2000 r. w Gminie Biskupiec trwał konkurs na wyłonienie Dyrektora Przedszkola Samorządowego nr 2 w Biskupcu (Aleja Róż).
W dniu 7 września 2000 r. na Dyrektora Przedszkola Samorządowego nr 2 w Biskupcu powołano mgr Jolantę Brzóska, na czas od 1 września 2000 roku do 3 l sierpnia 2002 roku.

Szybki dostęp do Internetu

2000-10-01  

Telekomunikacja Polska uruchomiła nową usługę Szybkiego Dostępu do Internetu nazwaną SDI. Za jedyne 999,00 zł - jednorazowe koszty instalacji i miesięczny abonament wynoszący 160 zł otrzymujemy nie ograniczony dostęp do zasobów Internetu. Usługa ta, obecnie jest dostępna na terenie Olsztyna, ale nic nie stoi na przeszkodzie, aby można było korzystać z niej w naszym mieście.

Stanclewo - Gminne Zawody Sportowo Pożarnicze

2000-09-30  

W dniu 24 września 2000r. w miejscowości Stanclewo przeprowadzone zostały Gminne Zawody Sportowo Pożarnicze. Zawody zostały przeprowadzone w grupie A (dorośli) oraz w kategorii Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych.

W wyniku rywalizacji sportowej I miejsce zajęła OSP Kobulty, II miejsce OSP Stanclewo, III miejsce OSP Węgój.

Biblioteka Publiczna - dane statystyczne

2000-09-27  

Miejska Biblioteka Publiczna w Biskupcu posiada jedną filię i 7 punktów bibliotecznych na terenie gminy. Jej księgozbiór na przestrzeni lat 1995 - 1998 uległ zmniejszeniu z 87 tyś. woluminów do 81 tyś., przede wszystkim kosztem księgozbiorów na wsiach; księgozbiór biblioteki w mieście utrzymuje się na poziomie 61 tyś. woluminów.

Sport - statystyki rok 2000

2000-09-21  

Na terenie gminy działa 16 klubów sportowo-turystycznych, wykazujących dużą aktywność. Jednym z nich jest Biskupiecki Klub Sportowy "Tęcza" zrzeszający 102 zawodników (od trampkarzy do seniorów) szkolonych przez 5 instruktorów. Uprawiający piłkę nożną zawodnicy "Tęczy" grają w IV lidze krajowej i w lidze okręgowej.

Służba zdrowia - statystyki

2000-09-16  

Według danych Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego w Olsztynie na 31.12.1998 r. w gminie Biskupiec zatrudnionych było 59 lekarzy (w tym 58 w mieście), 5 lekarzy stomatologów (wszyscy w mieście), 169 pielęgniarek (168 w mieście) i 32 położne (wszystkie w mieście). Wskaźniki ilości personelu medycznego przypadającego na 10 tyś.

Bezpieczeństwo - statystyki

2000-09-12  

W strukturze przestępstw kryminalnych na terenie miasta i gminy przeważają przestępstwa przeciwko mieniu (110 w pierwszym półroczu 1999 roku, gdy w analogicznym okresie roku 1998 było ich 97). Wzrasta liczba przestępstw typu rozbojów i wymuszeń rozbójniczych (z O w 1998 roku do 22 w 1999 roku).

Reklama

Tłumaczenia