Jesteś tu:atrakcje

atrakcje


Śladami leśnych duchów

Tajemnicza, baśniowa, licząca blisko 2 km ścieżka przyrodniczo-edukacyjna, która pod nazwą „Śladami leśnych duchów” powstała w Węgoju w gminie Biskupiec, to kolejna ciekawa inicjatywa Stowarzyszenia Wszechstronnego Rozwoju „Pasja”. Na trasie napotkamy kilkanaście nawet trzymetrowych postaci rodem z legend i podań warmińskich.

Punkt widokowy otwarty!

2010-11-20  
Punkt widokowy otwarty!

Remont wieży kościelnej był elementem projektu unijnego pt. "Rewitalizacja Starego Miasta Biskupiec". W wieży kościelnej zostały zamontowane schody, poprowadzono instalację elektryczną, a dodatkową atrakcją dla zwiedzających jest galeria ze zdjęciami historycznymi i aktualnymi miasta Biskupiec.

Punkt widokowy w wieży kościelnej

2010-06-27  
Punkt widokowy w wieży kościelnej

W ramach projektu "Rewitalizacja Starego Miasta" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, wieża kościelna Kościoła pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela przechodzi przeobrażenia w celu uruchomienia w niej punktu widokowego.

Środowisko przyrodniczy Gminy Biskupiec

Miasto i Gmina Biskupiec położona jest w regionie o wyjątkowo atrakcyjnych walorach środowiska przyrodniczego, o czym decyduje przede wszystkim: występowanie licznych jezior pochodzenia polodowcowego, niezwykłe urozmaicona rzeźba terenu i ogromna różnorodność form morfologicznym oraz ściśle z tym związane zróżnicowanie typów młodoglacjalnego krajobrazu morenowo-sandrowego oraz formacji roślinnych

Walory i zasoby środowiska przyrodniczego

Dominującym elementem rzeźby terenu jest pofałdowany obszar moreny dennej. Mniej licznie reprezentowane są słabo przekształcone formy akumulacji – równiny sandrowe oraz, zwłaszcza w południowej części gminy, wały moren czołowych. Pamiątką po ustępującym lądolodzie z okresu zlodowacenia bałtyckiego są również liczne na omawianym terenie jeziora.

Reklama

Tłumaczenia