Jesteś tu:kościół

kościół


Biskupiec - kościół

Jak chce tradycja, czy raczej legenda, na miejscu Biskupca miał się znajdować ongiś jakiś pruski gród, a w końcu XIII wieku nawet drewniany kościółek czy też kaplica misjonarska. Kościółek ten znajdował się jakoby na wzgórzu zwanym Bisz, to znaczy na miejscu dzisiejszego kościoła.

Biskupiec - szkoła

Do końca XVIII wieku jedyną szkołą w Biskupcu była szkoła parafialna. Mieściła się w budynku położonym we wschodniej części terenu kościelnego. Najstarsza wzmianka o niej, pochodząca z 1565 roku, mówi, że ówczesny proboszcz, Gracki, odbudował własnym sumptem budynek szkolny, który spłonął w czasie pożaru w 1557 roku.

Biskupiec - Ludność Polska

Jak już wspomniano, obowiązujący w państwie krzyżackim zakaz nadawania praw miejskich ludności nie niemieckiej nie był przestrzegany i z pewnością już od chwili powstania miasta część mieszkańców Biskupca stanowili Prusowie, niemniej przeważali tu Niemcy. Był on więc jakby wyspą niemczyzny wśród żywiołu pruskiego i - początkowo jeszcze nielicznego - polskiego.

Prezent dla kościoła i parafian

2007-01-08  

Ponad 60 lat po wojnie wreszcie główny ołtarz wrócił na swoje miejsce - cieszy się ksiądz Wiesław Badura, proboszcz parafii i kościoła św. Jana Chrzciciela w Biskupcu. -To historyczna chwila. Jestem szczęśliwy, bo to było moje pragnienie od kilkunastu lat. żeby kościół wreszcie nabrał wyglądu.
Historyczna chwila stała się możliwa dzięki Annie i Markowi Dominom, którzy ufundowali ołtarz.

Cokół już jest

2006-05-15  
Cokół już jest

Idea postawienia pomnika papieżowi-Polakowi zakiełkowała w Biskupcu zaraz po śmierci Jana Pawła II w kwietniu ubiegłego roku. Rada Miejska Biskupca podjęła stosowną uchwalę, powstał też społeczny komitet jego budowy. I od razu zaczęły się "schody".

Ku czci papieża

2006-04-29  

Po wielu negocjacjach jest zgoda konserwatora zabytków na badania archeologiczne terenu przy kościele św. Jana Chrzciciela w Biskupcu. To pierwszy krok do budowy pomnika Jana Pawła II.

Dawni mieszkańcy odwiedzili Biskupiec

2001-05-22  

W poniedziałek 21.05.2001 do Biskupca przyjechała grupa byłych mieszkańców miasta, aktualnie żyjących w Niemczech.

Reklama

Tłumaczenia