Jesteś tu:lasy

lasy


Rzeka Babant i jezioro Białe - obszar chronionego krajobrazu

"Rzeka Babant i jezioro Białe" - zespół przyrodniczo-krajobrazowy ustanowiony na mocy Rozporządzenia Nr 11 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 11 stycznia 2000 r. (Dz. Urzęd. Woj. Warm.-Maz. Nr 2, póz. 20). Obiekt położony jest również na terenie gminy Sorkwity, Dźwierzuty i Piecki) i zajmuje łącznie powierzchnię 11 615 ha.

Parki wiejskie w Gminie Biskupiec

Uchwałą Nr XXIV/270/93 z dnia 28 kwietnia 1993 r. Rada Miejska w Biskupcu ustanowiła park wiejski w miejscowości Czerwonka zajmujący powierzchnię 2,23 ha. Zarząd nad parkiem sprawuje Szkółce Pod stawowa w Czerwonce, która wnioskowała o jego utworzenie. Drzewostan buduje m.in. grab, jesion, brzoza i osika w wieku 35-50 lat, chociaż spotykana jest również lipa drobnolistna w wieku 80-110 lat.

Lasy kryją głazy, głazy kryją tajemnice

2009-02-28  
Lasy kryją głazy, głazy kryją tajemnice

Kontynuujemy temat śladów po granicy dawnej Warmii biskupiej leżącej na styku dzisiejszych powiatów olsztyńskiego i szczycieńskiego. Przypominamy, że w lesie między wsiami Leszno i Rumy znajduje się doskonale zachowany fragment granicy pochodzącej z XIV wieku.

Jeziora i lasy w gminie Biskupiec

Jezioro Kraks

Biskupiec na turystycznej mapie Polski nie został jeszcze w pełni odkryty. Posiada jednak wiele walorów, z których podstawowym są jeziora.
Na terenie gminy znajduje się 14 jezior o pow. powyżej 5 ha oraz kilkanaście mniejszych, za to bardzo malowniczych.

Położenia miasta Biskupiec

Położenia miasta Biskupiec

Gmina Biskupiec leży na pograniczu pojezierzy olsztyńskiego i mrągowskiego w południowej części historycznej Warmii, na ważnym szlaku turystycznym określanym często mianem szlaku Grzbietu Mrągowskiego. Krajobraz okolic Biskupca, podobnie jak i całej pojeziernej części regionu został ukształtowany głównie w wyniku działalności akumulacyjnej i erozyjnej ostatniego zlodowacenia.

Reklama

Tłumaczenia