Jesteś tu:Parleza Wielka

Parleza Wielka


Obszary chronionego krajobrazu

Znaczna część gminy Biskupiec położona jest w granicach obszaru chronionego krajobrazu.

Biskupiec - przemiany w XIX i XX wieku

Wiek XIX przyniósł wielkie zmiany w strukturze społeczno-gospodarczej miasta. Były one spowodowane nie tylko ordynacją miejską z 1808 roku, zniesieniem przymusu cechowego z 1811 roku i separacjami lat dwudziestych i czterdziestych XIX wieku - o czym była już wyżej mowa - ale również rozwojem szlaków komunikacyjnych, najpierw dróg bitych, a następnie kolei żelaznych.

Reklama

Tłumaczenia