Jesteś tu:rolnictwo

rolnictwo


Biskupiec - życie gospodarcze

W większości miast warmińskich wkrótce po ich powstaniu rozwinął się handel i rzemiosło, natomiast w Biskupcu, położonym na krańcu biskupstwa, oddalonym od głównych szlaków komunikacyjnych, podstawę utrzymania mieszczan stanowiło rolnictwo.

Gospodarstwo z certyfikatem

2003-09-15  

Gospodarstwo eko-turystyczne Pana Roberta Karaźniewicza jako jedyne w gminie Biskupiec posiada atest Ekolandu, co oznacza, że wszystkie produkty w nim wytwarzane powstają bez udziału chemii - W uprawach zamiast nawozów sztucznych stosuje się wyłącznie nawozy naturalne - obornik, gnojówkę, komposty, nawozy zielone oraz minerały występujące w przyrodzie, a w miejsce syntetycznych pestycydów wprowadz

Holenderskie wzorce w hodowli bydła mlecznego

2001-12-14  

OŚrodek doradztwa rolniczego w Biskupcu o holenderskich wzorcach w hodowli bydła mlecznego. W gminie Biskupiec mamy coraz więcej prężnie rozwijających się gospodarstw prowadzących hodowlę bydła mlecznego, w coraz to nowocześniejszy sposób. Corocznie wzrasta w naszej gminie ilość krów mlecznych, wydajność użytków zielonych i areał uprawy kukurydzy silosowej.

Biskupieckie Zrzeszenie Producentów Mleka i Hodowców Bydła

2001-04-20  

Biskupieckie Zrzeszenie Producentów Mleka i Hodowców Bydła jest organizacją młodą, powstałą dzięki dużemu zaangażowaniu producentów mleka z gminy Biskupiec, oraz merytorycznej pomocy miejscowego Ośrodka Doradztwa Rolniczego.
Aktualnie Biskupieckie Zrzeszenie Producentów Mleka i Hodowców Bydła liczy 24 członków. Prezesem Zarządu Zrzeszenia jest Jan Heichel, który kieruje jego działalnością.

Smacznie i tanie z serca Warmii

1999-04-27  

Kto raz spróbował wędlin lub wyrobów wędliniarskich Biskupieckiej firmy MARDI, chętnie jadłby je codziennie. Nic więc dziwnego, że przyjeżdżają po nie do Biskupca nawet dwa, trzy razy w miesiącu olsztynianie. Mieszkańcy okolicznych wiosek, jak również z terenu całej gminy zaglądają do sklepiku firmowego przy ulicy Wojska Polskiego 7 (vis a vis przystanku PKS) zwykle w dni targowe.

Reklama


Tłumaczenia