Jesteś tu:żurawie

żurawie


Złotowisko żurawi - użytek ekologiczny

"Złotowisko żurawi" - podstawa prawna jak wyżej. Użytek ekologiczny utworzony został na użytkach rolnych V i VI klasy na łącznej powierzchni 70 ha tuż przy zachodniej granicy użytku "Rozlewisko Łąki Dymerskie". Obiekt stanowi zlotowisko jesienne żurawi, gromadzące nawet do 2500 osobników.

Parleskie Wzgórza - użytek ekologiczny

"Parleskie Wzgórza" - użytek ekologiczny ustanowiony na mocy Rozporządzenia Nr 62 Wojewody Olsztyńskiego z dnia 28 lipca 1998 r. (Dz. Urz. Woj. Olszt. Nr 17, póz. 213) zmienionego Rozporządzeniem Nr 1 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 11.01.1999 r. (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. Nr 2, póz. 2). Obiekt zajmuje powierzchnię 244,54 ha.

Reklama

Tłumaczenia