Jesteś tu:Turystyka / Rezerwaty Przyrody / Jezioro Sorkwickie - obszar chronionego krajobrazu

Jezioro Sorkwickie - obszar chronionego krajobrazu


Wstawiony przez admin 17 marzec 2009

"Jezioro Sorkwickie" - zespół przyrodniczo-krajobrazowy ustanowiony na mocy Rozporządzenia Nr 8 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 11 stycznia 2000 r. (Dz. Urzęd. Woj. Warm.-Maz. Nr 2, póz. 17). Obiekt położony jest również na terenie gminy Sorkwity, Mrągowo i Piecki i zajmuje łącznie powierzchnię 4 460 ha. W jego granicach położone są malownicze jeziora rynnowe: Pierwój, na którym znajduje się niewielka lęgowa kolonia kormorana oraz jeziora Lampackie, Lampasz, Dłużec i Piłakno (poza granicami gminy Biskupiec) z osadą historyczną z epoki brązu przy południowo-zachodnim brzegu.

Reklama

Tłumaczenia