Jesteś tu:Turystyka / Rezerwaty Przyrody / Parki wiejskie w Gminie Biskupiec

Parki wiejskie w Gminie Biskupiec


Wstawiony przez admin 12 marzec 2009

Uchwałą Nr XXIV/270/93 z dnia 28 kwietnia 1993 r. Rada Miejska w Biskupcu ustanowiła park wiejski w miejscowości Czerwonka zajmujący powierzchnię 2,23 ha. Zarząd nad parkiem sprawuje Szkółce Pod stawowa w Czerwonce, która wnioskowała o jego utworzenie. Drzewostan buduje m.in. grab, jesion, brzoza i osika w wieku 35-50 lat, chociaż spotykana jest również lipa drobnolistna w wieku 80-110 lat. Park jest ogólnodostępny i służy zaspakajaniu potrzeb mieszkańców wsi w zakresie kultury, wypoczynku i rekreacji. Stanowi on również obiekt wykorzystywany do edukacji ekologicznej dzieci i młodzieży. Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa o/Olsztyn nieodpłatnie przekazała w 1994 r. na rzecz Gminy Biskupiec część działki Nr 233 obręb Czerwonka znajdującej się w granicach parku.

Źródło: Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego miasta i gminy Biskupiec

Reklama

Tłumaczenia