Jesteś tu:Informacje / Inne / Konferencja dot. aktywizacji zawodowej Osób z niepełnosprawnością intelektualną

Konferencja dot. aktywizacji zawodowej Osób z niepełnosprawnością intelektualną


Wstawiony przez admin 29 październik 2009

Konferencja dot. aktywizacji zawodowej Osób z niepełnosprawnością intelektualną

19.10.2009 w Sali Sesyjnej Urzędu Miejskiego w Biskupcu miała miejsce konferencja poświęcona aktywizacji zawodowej Osób niepełnosprawnych intelektualnie. Konferencja została zorganizowana przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Biskupcu w ramach projektu "Wsparcie osób z niepełnosprawnością intelektualną" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Działanie 1.3 "Ogólnopolskie programy integracji i aktywizacji zawodowej" Poddziałanie 1.3.6. Zadanie jest realizowane w partnerstwie z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Celem projektu jest zwiększenie udziału w życiu społecznym i zawodowym oraz poprawa jakości życia osób niepełnosprawnych intelektualnie z zespołem Downa, sprzężonymi niepełnosprawnościami i z głębokim stopniem upośledzenia umysłowego.

Podczas konferencji zostały zaprezentowane działania podejmowane w ramach projektu. Od kwietnia tego roku 10 Uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Biskupcu było aktywizowanych przez doradcę zawodowego i psychologa, aby odbyć przy wsparciu trenerów pracy praktyki zawodowe w lokalnych zakładach pracy. Uczestnicy konferencji mogli obejrzeć film przedstawiający pracę uczestników projektu i wysłuchać świadectw pracodawców goszczących Osoby niepełnosprawne na praktykach i zatrudniających osoby z niepełnosprawnością intelektualną. Osoby niepełnosprawne intelektualnie należą do grupy szczególnie narażonej na izolacje i dyskryminacje, zwłaszcza w sferze zawodowej. Jednym z celów konferencji była promocja wizerunku Osoby z niepełnosprawnością intelektualną jako wartościowej, także zawodowo. Pocieszającym faktem była obecność dużej liczby uczestników konferencji: władz samorządowych, radnych, lokalnych przedsiębiorców czy rodzin Osób niepełnosprawnych. Praca zawodowa Osób niepełnosprawnych intelektualnie na otwartym rynku pracy jest ważnym elementem rehabilitacji, aby mogła mieć miejsce, potrzebne są zmiany mentalne w każdym z nas. Dziękujemy wszystkim uczestnikom konferencji za obecność.

Piotr Kubarewicz - Trener pracy Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Biskupcu

Reklama

Tłumaczenia