Jesteś tu:Informacje / Sport / Wydarzenia sportowe - czerwiec 2001

Wydarzenia sportowe - czerwiec 2001


Wstawiony przez admin 30 czerwuec 2001

30 maja 2001 r. Gmina Biskupiec brała udział w Sportowym Turnieju Miast i Gmin organizowanym przez Krajową Federację Sportu. W turnieju tym wzięło udział 4.059 uczestników. Za uczestnictwo w tym turnieju Gmina otrzymała Dyplom przyznany przez Marszałka Województwa Warmińsko - Mazurskiego - Andrzeja Ryńskiego. Nagrody i wyróżnienia na szczeblu wojewódzkim zostaną wręczone w lipcu.

30 maja 2001 r. Klub Turystki Motorowej "DADAJ'' Biskupiec zorganizował II Konkursową Jazdę Samochodową, w której zwycięzcami zostali:
W Klasie do 1100 cm: I m. - Ryszard Rymek - Ford, II m. - Aleksander Kryska - Tico, III m. - Sławomir Słabosz - Audi.
W Klasie powyżej 1100 cm: I m. - Tomasz Bzdyra - Audi, II m. - Tomasz Konstanciuk - VW SIROCCO, III m. - Andrzej Rogoziński - VW Passat.
W dniu 23.06.2001 r. na Stadionie Miejskim w Biskupcu odbyły się II Mistrzostwa Samorządowców Województwa Warmińsko-Mazurskiego
W Mistrzostwach udział wzięły reprezentacje:

1. Urzędu Marszałkowskiego
2. Powiatu Działdowskiego
3. Powiatu Elbąskiego
4. Powiatu Iławskiego
5. Powiatu Lidzbarskiego
6. Powiatu Mrągowskiego
7. Powiatu Nidzickiego
8. Powiatu Olecko-Gołdapskiego
9. Powiatu Olsztyńskiego
10. Powiatu Olsztyn
11. Powiatu Ostródzkiego
12. Powiatu Piskiego

Odbyły się następujące konkurencje:

1. Wielobój kadry kierowniczej
2. Piłka Nożna drużyn pięcioosobowych
3. Piłka siatkowa drużyn trzyosobowych
4. Przeciąganie liny
5. Tenis stołowy
6. Tenis ziemny
7. Lekka atletyka
- biegi na 60 m
- biegi na 400 m
- biegi na 800 m
- pchnięcie kulą
- skok w dal

Prawo udziału miały drużyny powiatowe. Po rozegraniu wszystkich konkurencji, zwyciężyła drużyna Powiatu Lidzbarka Warmińskiego, II miejsce zajął Powiat Elbląski, a III - Powiat Piski. Powiat Olsztyński z liczną reprezentacją Biskupca zajął V miejsce.
W dniach 20-30 czerwca 2001 r. odbył się XXVII Rajd "KORMORAN''. Były to Eliminacje Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski, w której to tradycyjnie KTM "DADAJ" Biskupiec ma swój współudział. Nasi Komisarze sportowi (16 osób) byli sędziami Rajdu. Kierownikami poszczególnych Punktów Kontroli Czasu byli Komisarze Sportów Motorowych: Ryszard Rymek, Bogusław Banaszkiewicz, Witold Lech, Zenon Pińkowski, Józef Onichowski, Ryszard Rogoziński i Jerzy Czystiakow.

Źródło: Biuletyn Informacyjny Urzędu Miejskiego w Biskupcu
Etykietowanie

Reklama


Tłumaczenia