Jesteś tu:Zabrodzie

Zabrodzie


Obszary chronionego krajobrazu

Znaczna część gminy Biskupiec położona jest w granicach obszaru chronionego krajobrazu.

Biskupiec - ustrój

Na północnym brzegu rzeczki Dymer, na wzniesieniu naprzeciw kościoła katolickiego, stał zamek biskupi. Zarządzał nim burgrabia, który równocześnie sprawował urząd sędziego nad mieszkańcami okolicznych wsi pruskich, ściągał czynsz od sołtysów i przyjmował daniny w naturze.

Reklama


Tłumaczenia