Jesteś tu:Informacje

Informacje


Biskupiec informacje. Aktualności i wydarzenia

Biblioteka Publiczna - dane statystyczne

2000-09-27  

Miejska Biblioteka Publiczna w Biskupcu posiada jedną filię i 7 punktów bibliotecznych na terenie gminy. Jej księgozbiór na przestrzeni lat 1995 - 1998 uległ zmniejszeniu z 87 tyś. woluminów do 81 tyś., przede wszystkim kosztem księgozbiorów na wsiach; księgozbiór biblioteki w mieście utrzymuje się na poziomie 61 tyś. woluminów.

Sport - statystyki rok 2000

2000-09-21  

Na terenie gminy działa 16 klubów sportowo-turystycznych, wykazujących dużą aktywność. Jednym z nich jest Biskupiecki Klub Sportowy "Tęcza" zrzeszający 102 zawodników (od trampkarzy do seniorów) szkolonych przez 5 instruktorów. Uprawiający piłkę nożną zawodnicy "Tęczy" grają w IV lidze krajowej i w lidze okręgowej.

Służba zdrowia - statystyki

2000-09-16  

Według danych Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego w Olsztynie na 31.12.1998 r. w gminie Biskupiec zatrudnionych było 59 lekarzy (w tym 58 w mieście), 5 lekarzy stomatologów (wszyscy w mieście), 169 pielęgniarek (168 w mieście) i 32 położne (wszystkie w mieście). Wskaźniki ilości personelu medycznego przypadającego na 10 tyś.

Bezpieczeństwo - statystyki

2000-09-12  

W strukturze przestępstw kryminalnych na terenie miasta i gminy przeważają przestępstwa przeciwko mieniu (110 w pierwszym półroczu 1999 roku, gdy w analogicznym okresie roku 1998 było ich 97). Wzrasta liczba przestępstw typu rozbojów i wymuszeń rozbójniczych (z O w 1998 roku do 22 w 1999 roku).

Miss Polonia 2000 - kolejna szansa

2000-09-04  

Po wielkim sukcesie mieszkanki naszego miasta Izabeli Opęchowskiej, zdobywczyni tytułu Mis Polonia w roku 1998, kolejna dziewczyna z Biskupca staje przed podobną szansą. 19-letnia Joanna Bekisz, uczennica Technikum Kolejowego w Olsztynie, po eliminacjach, zakwalifikowała się do udziału w finale wyborów Miss Polonia 2000. Życzymy Asi powodzenia no i oczywiście trzymamy za nią kciuki.

Infrastruktura społeczna - Edukacja

2000-09-01  

Gmina Biskupiec posiada 7 przedszkoli: 4 w mieście, w tym jedno garnizonowe oraz 3 na wsi w miejscowościach Rasząg, Stanclewo, i Czerwonka co zaspokaja jej potrzeby w tej dziedzinie. Uczęszcza do nich 345 dzieci ( 276 w mieście i 69 na wsi). Od roku szkolnego 2000/2001 likwidacji ulegną 3 przedszkola - garnizonowe oraz w Raszągu i Stanclewie.

Rusza gazociąg do Biskupca - I etap gazyfikacji miasta i gminy.

2000-08-30  

Trwające od 1996 roku starania władz Biskupca o doprowadzenie gazu ziemnego do miasta dobiegły końca. Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. w Warszawie, na mocy porozumienia z dnia 16 grudnia 1997 roku podpisanego z Gminą Biskupiec, doprowadzi gazociąg wysokiego ciśnienia z Rybna do Biskupca (długość 17,5 km).

Reklama

Tłumaczenia